12 mei 2024 |

Klinisch redeneren en risicosignalering

Klinisch redeneren en risicosignalering

Proactief handelen is belangrijk. Hiervoor is het nodig dat je inzicht hebt t.a.v. de risico’s, bijvoorbeeld op vallen of ondervoeding, decubitus of een delier. Dit veronderstelt dat je in staat bent klinisch te redeneren. Aan de hand van casuïstiek wordt dit getraind en wordt hierover in gesprek gegaan.

© Design Xpressions 2024 | All rights reserved.