12 mei 2024 |

Cursus ‘BIG herregistratie als verpleegkundige’

Cursus ‘BIG herregistratie als verpleegkundige’

De cursus is ter voorbereiding op het verplichte landelijke examen. Bij een voldoende resultaat kunt u zich laten herregisteren als verpleegkundige.

Afname examen: Een aantal keer per jaar bestaat de mogelijkheid om aan dit examen deel te nemen. Na het behalen hiervan ontvangt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Hiermee dient u een aanvraag in voor herregistratie met de oproepbrief die u ontvangt.

Inhoud cursus BIG Herregistratie voor verpleegkundigen

Deze voorbereidende cursus op het landelijk examen bestaat uit 6 dagdelen van 4 uur of 3 hele dagen. Behandelt worden de aan de kerntaken en werkprocessen verbonden leerstof en de onderdelen van dit landelijke examen. O.a. onderstaan de komt aan bod:

  • Kennismaking met opzet van de cursus en ingaan op het landelijk examen.
  • Relevante wet en regelgeving, o.a. de WGBO, wet BIG, KWZ, BOPZ (Zorg&Dwang).
  • De CanMEDS rollen t.b.v. verpleegkundigen.
  • Ingaan op het werken met EBP protocollen.
  • Voorbehouden-/risicovolle handelingen.
  • De gezondheidspatronen van Gordon en de 4 domeinen verantwoorde zorg
  • Planmatig bieden van verpleegkundige zorg; begeleiden/ ondersteunen van zorgvragers.
  • Behandelen van casuïstiek en ziektebeelden.
  • Uitvoeren van organisatie- en beroeps gebonden taken.
  • Risicosignalering en klinisch redeneren.

Kosten € 990,–

Aanmelding

Voor toelichting op vragen stuur een e-mail naar info@krachtvanleren.nl

Sabine van Vuuren: Bij “leerKracht” heb ik de training gevolgd ter voorbereiding op het landelijk examen voor herregistratie van verpleegkundigen in het BIG Register. Dit omdat ik niet aan de werkervaringseis voldeed. Ik heb deze cursus met heel veel plezier gevolgd en vond het echt jammer toen het afgelopen was!

Liz van Berkesteijn: Ik heb Rinus leren kennen als trainer van de scholing voor het examen BIG herregistratie voor verpleegkundigen. Hij is een zeer gedreven persoon met een enorme rijkdom aan theorie- en praktijkervaring. Door zijn enthousiasme en kennis was het volgen van zijn lessen een echt feestje. Mijn doel was om, na 25 jaar uit de zorg te zijn geweest, weer BIG geregistreerd te worden als verpleegkundige. Dankzij de support van Rinus is dat gelukt!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© Design Xpressions 2024 | All rights reserved.