KRACHT VAN LEREN

Van harte welkom op de leerKracht site

MIJN NAAM IS

RINUS VERGOUWE

Een leven lang en op gemotiveerde wijze leren in een leeromgeving die ertoe doet. Die visie is terug te zien in het LeerKracht logo: In beweging, altijd rondkijkend en met bagage, want iedereen heeft iets in de aanbieding waarvan een ander kan leren. Het is ook terug te zien in mijn trainingen waarin ik uitga van de onderlinge interactie. Dit draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en het leren van elkaar.

LeerKracht levert 25 jaar een bijdrage aan deskundigheidsbevordering voor medewerkers werkzaam in Zorg en Welzijn. Onder andere ten behoeve van:
 • De Frankelandgroep, de Zonnehuisgroep Vlaardingen, Pieter van Foreest, Directzorg, De Herbergier in Piershil, DAAN, Zorg Haven woongroep, Stichting Zuidwester, Humanitas, Capabel Hoge school, Aethon, UZOzorg en ACT thuiszorg.
LeerKracht Ontwikkelt trainingen op maat (ook t.b.v. ZZP-ers in de zorg).
LeerKracht ontwikkelt opleidingen. Bijvoorbeeld de opleiding tot Verzorgende-IG en tot Verpleegkundige MBO in opdracht van:
 • -Het Zorgcollege in Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Eindhoven.
 • -Advance Zorgopleidingen in Rijswijk
LeerKracht voert interim-management opdrachten uit:
 • Als locatiemanager voor Korian Nederland locatie Villa van Oranje in Schiedam
Raad van commissarissen:
 • -AC-Thuiszorg in Den Haag/ Rijswijk
 • -Uzozorg in Capelle aan de IJssel
KRACHT VAN LEREN

SAMENWERKINGEN

Recente werkzaamheden

 • -Avond-, weekend-, nachthoofd verpleegkundige bij de Frankelandgroep (2014/2018)
 • -Zorgverlening cliënten met een PGB. Bijvoorbeeld een cliënt met een hoge dwarslaesie, thuisbeademing en Peritoneaal dialyse thuis.
 • -Advance Zorgopleidingen. Onderwijsmanager, Trainer, ontwikkelen van de opleiding tot Verzorgende IG- en de opleiding tot Verpleegkundige.
 • -Het Zorgcollege, Docent en het samen met Lonneke Verkaik ontwikkelen van de opleiding tot Verzorgende IG- en de opleiding tot Verpleegkundige.
 • -Interim locatie manager Villa van Oranje in Schiedam. Korian/Stepping Stones (2023)

Referenties

LeerKracht heeft bewezen organisatiebeleid op een aansprekende manier te vertalen naar de mensen die hiermee gaan werken.

 • Lonneke Verkaik, Onderwijsontwikkelaar Zorgcollege
 • Samen met Rinus heb ik de afgelopen anderhalf jaar in opdracht van Zorgcollege, het curriculum van de verkorte mbo-opleidingen tot verzorgende niveau 3 en verpleegkundige niveau 4, mogen vertalen naar praktijkgerichte casuïstieken en opdrachten in blokboeken. Tweewekelijkse brainstormsessies en vele koppen cappuccino verder, hebben we samen een mooi product neergezet. We hebben blokboeken geschreven, met voor de MBO studenten zeer herkenbare lesstof, ontwikkelopdrachten en praktijkprojecten, die studenten uitdagen theorie te integreren in hun eigen werksituatie.

  Ik heb Rinus tijdens onze schrijfsessies goed leren kennen. Door zijn rijke ervaring in zowel de zorg, als onderwijs en training is hij een fijne, betrokken en inspirerende samenwerkingspartner voor mij; een goed en empatisch luisteraar, maar ook een verteller die, op vaak humorvolle en rake wijze, een levendig beeld kan scheppen van zijn praktijkervaringen. Dat, samen met zijn niet uitputtende bron van kennis en kunde, maakte onze samenwerking vruchtbaar en zeer zeker voor herhaling vatbaar!

 • Sabine van Vuuren, Verpleegkundige

  In 2017 heb ik bij “LeerKracht” de cursus gevolgd ter voorbereiding op het landelijk examen voor herregistratie van verpleegkundigen in het BIG Register. Dit omdat ik niet aan de werkervaringseis voldeed. Ik heb deze cursus met heel veel plezier gevolgd en vond het echt jammer toen het afgelopen was!

  Rinus is een bevlogen, enthousiaste trainer die niet alleen de stof erg goed kan overbrengen maar ook zelf heel veel praktijkervaring heeft in diverse werkvelden binnen de zorg. Hij kan echt boeiend vertellen over situaties die hij zelf heeft meegemaakt! Hier heb ik veel van geleerd en zulke informatie blijft dan ook echt hangen. Ook is hij momenteel nog steeds actief op de werkvloer en goed op de hoogte van alles wat er speelt binnen de zorg.

  Rinus heeft veel informatie verzameld uit de ervaringen van verpleegkundigen die het examen al gemaakt hadden. Dit hebben we uitgebreid besproken. Op het examen bleek ook dat veel van die onderwerpen aan bod kwamen. De cursus heeft mij echt een leidraad gegeven om me goed voor te bereiden op het examen.

  Ik ben met een goed resultaat geslaagd voor het examen en kan iedereen aanbevelen om deze cursus te doen!

 • Liz van Berkesteijn, Verpleegkundige

  Ik heb Rinus leren kennen als docent Verpleegkunde ten behoeve van de scholing voor het examen BIG herregistratie voor verpleegkundigen. Hij is een zeer gedreven persoon met een enorme rijkdom aan theorie- en praktijkervaring. Door zijn enthousiasme en kennis was het volgen van zijn lessen een echt feestje. Mijn doel was om, na 25 jaar uit de zorg te zijn geweest, weer BIG geregistreerd te worden als verpleegkundige. Met dank aan het support van Rinus is dat gelukt! Deskundigheid, ervaring en betrokkenheid zijn hem op het lijf geschreven. Ook support buiten kantooruren zijn hem niet vreemd. Ik kan hem bij eenieder die scholing zoekt ten aanzien van BIG herregistratie van harte aanbevelen. Ik kan met 200% weer het beroep uitoefenen waarvan ik weet dat ik dat in hart en nieren ben……… Verpleegkundige!

 • Drs. A.G. van Drunen, Directeur Zorgcollege

  Rinus Vergouwe, werkend vanuit zijn bureau ‘LeerKracht’ is sinds 2012 tot op heden ingehuurd voor de uitvoering van opleidingen en trainingen van zowel SINL als Zorgcollege. Hij beschikt over een wenselijke combinatie van eigenschappen voor zijn vak. Hij behoudt zijn BIG-registratie door in de zorg te blijven werken; is op de hoogte van alle veranderingen in wet- en regelgeving; beschikt over een arsenaal aan didactische vaardigheden; is vaardig en zeer ervaren in alle verpleegtechnische handelingen en weet de kern van de beroepshouding op verschillende niveaus te benoemen. Bovenal weet hij zijn kennis en kunde op een levendige manier over te brengen op studenten variërend van Helpende tot Hbo-niveau.

  Als trainer/docent is Rinus betrokken bij de studenten in zijn groepen. Hij interesseert zich in hun hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hij kan studenten daarbij een korte duidelijke trainingservaring geven maar begeleid ook studenten bij een langer meer geleidelijk leerproces. Rinus heeft duidelijke meningen, gebaseerd op kennis en inzicht. Deze steekt hij niet onder stoelen of banken en maken hem een gewaardeerd sparring-partner. Als opdrachtnemer zoekt hij verbinding met de doelen van de organisatie waarvoor hij werkt. En als deze hem passen is hij graag bereid ook een inhoudelijke bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen te leveren. Het is fijn om met hem samen te werken.

 • Shermon Martis, Frankelandgroep
 • Ik ben klant van het eerste uur. De samenwerking met LeerKracht ervaar ik als bijzonder prettig, deskundig, denkt mee, laat je als klant in je waarde en probeert om je zo optimaal mogelijk te helpen en adviseren. Zelfs als dit betekent dat je als klant je product bij een ander bureau moet inkopen. Want hierin word je door LeerKracht heel goed geadviseerd en ondersteund. Die deskundigheid en eerlijkheid kan ik zeer waarderen. Hierdoor heb ik het volste vertrouwen dat de samenwerking met LeerKracht nu en in de toekomst op dezelfde wijze zal worden gecontinueerd.

Wat wij doen

Services

LeerKracht

 • Trainingen
 • Cursussen
 • Interim-management
 • Raad van Commissarissen

Trainingen/Cursussen

 • Cursus ‘BIG herregistratie als verpleegkundige’

 • Training voorbehouden- en risicovolle handelingen/wet BIG (ook voor ZZP-ers)

 • Onbegrepen gedrag bij mensen met een dementieel syndroom

 • Medicatie en medicatieveiligheid

 • Klinisch redeneren en risicosignalering
KRACHT VAN LEREN

TRAININGEN/CURSUSSEN

Cursus ‘BIG herregistratie als verpleegkundige’

Cursus ‘BIG herregistratie als verpleegkundige’

12 mei 2024 | Trainingen/Cursussen

De cursus is ter voorbereiding op het verplichte landelijke examen. Bij een voldoende resultaat kunt u zich laten herregisteren als verpleegkundige. Afname examen: Een aantal keer…

Training voorbehouden- en risicovolle handelingen/wet BIG (ook voor ZZP-ers)

Training voorbehouden- en risicovolle handelingen/wet BIG (ook voor ZZP-ers)

12 mei 2024 | Trainingen/Cursussen

Ben je helpende, verzorgende, verpleegkundige en werk je voor een organisatie of werk je als Zelfstandige Zonder Personeel? Verlangt jouw werkgever/ opdrachtgever actuele scholing en…

Medicatie en medicatieveiligheid

Medicatie en medicatieveiligheid

12 mei 2024 | Trainingen/Cursussen

Deze training ontwikkelt leerKracht op maat t.b.v. De Herbergier in Piershil en de Ontmoeting Centra van de Pieter van Foreest. De laatste training is t.b.v….

Klinisch redeneren en risicosignalering

Klinisch redeneren en risicosignalering

12 mei 2024 | Trainingen/Cursussen

Proactief handelen is belangrijk. Hiervoor is het nodig dat je inzicht hebt t.a.v. de risico’s, bijvoorbeeld op vallen of ondervoeding, decubitus of een delier. Dit…

Onbegrepen gedrag bij mensen met een dementieel syndroom

Onbegrepen gedrag bij mensen met een dementieel syndroom

12 mei 2024 | Trainingen/Cursussen

Het omgaan met mensen met een dementieel syndroom lukt beter indien je het gedrag begrijpt. Deze training levert je handvatten in het herkennen en begrijpen…

KRACHT VAN LEREN

Neem contact op met Rinus Vergouwe

E-mail Rinus Vergouwe of vul het contactformulier in. 

  © Design Xpressions 2024 | All rights reserved.